IMG_3432 Scentrum

Blacharstwo i lakiernictwo

Podejmujemy si? ka?dego wyzwania, niezale?nie od stopnia uszkodzenia pojazdu, realizuj?c zlecenia szybko i terminowo.

pomoc drogowa Scentrum

Pomoc drogowa

Jako?? naszych us?ug zosta?a potwierdzona wszelkimi zezwoleniami, licencjami i certyfikatami.

mercedes Scentrum

Auta zast?pcze

Wynajmujemy auta zarwno na krtkie, jak i d?ugie terminy, bez limitu kilometrw.